Metodologia Significativa, treballar sense llibres. Curs d'ampliació

ON LINE MOODLE (100 hores)

Descripció   Aquest curs formatiu té com a primer objectiu aprofundir els continguts oferts al curs "Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text"
A la vegada té com a finalitat ampliar la mirada sobre la pràctica docent a l’aula i donar eines i estratègies per aplicar directament amb l’alumnat la metodologia del treball per projectes, tant a l’etapa d’Educació Infantil com a la d’Educació Primària.
Els nous currículums ja aposten per una educació més competencial i el treball per projectes ens ajuda a que l’alumnat aprengui més i millor.
Els docents podran conèixer aquesta forma de treballar que s’entén com una opció metodològica que permet organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadora i relacional.
De manera que al llarg del curs podrem descobrir com a partir dels interessos de l’alumnat, els professors podem encabir els continguts que s’han de treballar de manera que siguin motivadors i engrescadors, a més, d’entendre l’aprenentatge com un procés significatiu i funcional i també com aquests aprenentatges es relacionen amb les àrees de coneixements.
Objectius   *Introduir als docents en el treball per projectes a l’aula.
*Conèixer la metodologia de treball per projectes.
*Reflexionar sobre la globalització dels continguts en les diferents àrees de coneixement.
*Analitzar situacions que es donen a l’aula i l’aprofitament que hi podem treure d’elles.
*Reflexionar sobre la potencialitat del treball per projectes.
*Reflexionar sobre el procés avaluador.
*Fomentar l’ús dels recursos tecnològics didàctics a l’aula.
*Compartir recursos, idees i experiències amb la metodologia significativa de treball per projectes.
*Ampliar la mirada i reflexionar sobre el treball docent a l’aula.
*Aportar als participants criteris de contingut i criteris metodològics que els permetin integrar els coneixements matemàtics en el seu projecte.
   
Continguts   S'organitza el curs al voltant de 10 blocs. A cada bloc hi hauria un apartat tutorial per a poder consultar, unes activitats proposades per a practicar de forma voluntària i finalment unes activitats obligatòries com a avaluació final:

Bloc 1: Els projectes. Una evolució constant.
Bloc 2: Les emocions com a eix transversal dels projectes.
Bloc 3: La llengua, l’eina del projecte.
Bloc 4: Les matemàtiques als projectes.
Bloc 5: Les matemàtiques als projectes 2.
Bloc 6: Socials i naturals als projectes.
Bloc 7: Les especialitats als projectes.
Bloc 8: El paper que juga l’entorn. (famílies, experts...)
Bloc 9: L’avaluació als projectes.
Treball final: El teu projecte.

 

Professora: Saida Casanova

DATES: Del 2/10/2017 al 11/12/2017 (100 hores)


Preu afiliats: 120 euros
Preu no afiliats: 150 euros