Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text

CURS ON-LINE 100 hores (plataforma moodle)

Descripció   Aquest curs formatiu té l’esperit de posar a l’abast dels docents idees i eines per dur a
terme una metodologia significativa a l’aula, tant a l’etapa d’Educació Infantil com a la
d’Educació Primària. Aquesta innovadora tendència, és ja un èxit en moltes escoles
catalanes, que han decidit deixar de fer servir els llibres de text i partir de la realitat i
interessos dels seus alumnes.
És un curs que ens permet conèixer aquesta forma de treballar, que ens obre noves vies
per fer millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge, i ens dóna eines per treballar de
forma significativa, a partir de problemes reals i quotidians, organitzant-se amb diverses
fórmules (racons multinivell, centres d’interès, tallers, projecte, treball d’aula, sortides
pedagògiques, etc.). Molt útil per aquells docents que volen deslligar-se una mica dels
llibres de text i connectar amb la realitat de cada xiquet, fer-los descobrir un munt
d’aprenentatges de forma més motivadora. Unes experiències i una forma de treballar
que després podran dur a la pràctica a les seves pròpies aules.

Preu afiliats: 120 euros
Preu no afiliats: 150 euros
   
Objectius   Objectius::
• Introduir als docents en les diferents fórmules de treball significatiu a l’aula.
• Conèixer la metodologia significativa que duen amb èxit diverses escoles
catalanes.
• Conèixer el ventall de recursos metodològics i organitzatius que es fan servir per a
treballar a l’aula de forma significativa.
• Analitzar situacions que es donen a l’aula i l’aprofitament que hi podem treure
d’elles.
• Reflexionar sobre la potencialitat del treball significatiu.
• Reflexionar sobre la metodologia a emprar per treballar significativament a la
pràctica diària.
• Reflexionar sobre el procés avaluador.
• Fomentar l’ús dels recursos tecnològics didàctics a l’aula.
• Compartir recursos, idees i experiències amb metodologia significativa.
   
Continguts   Continguts::
Proposo organitzar el curs al voltant de 10 blocs. A cada bloc hi hauria un apartat tutorial
per a poder consultar, unes activitats proposades per a practicar de forma voluntària i
finalment unes activitats obligatòries com a avaluació final:
• Bloc 1: Avantatges del treball significatiu. És imprescindible el llibre de text?
• Bloc 2: Metodologia significativa.
• Bloc 3: El paper de les competències bàsiques.
• Bloc 4: Recursos organitzatius i metodològics.
• Bloc 5: Recursos organitzatius i metodològics. El treball per projectes
• Bloc 6: Recursos organitzatius i metodològics. Els racons.
• Bloc 7: La família i els experts, uns agents imprescindibles.
• Bloc 8: L’avaluació, un concepte diferent.
• Bloc 9: Les noves tecnologies, un aliat molt útil.
• Treball final: La teva proposta significativa.

 

Professor: Juan José Rubio Silvestre

DATES: Del 2/10/2017 al 11/12/2017 (100 hores)

PREU AFILIATS: 120 €
PREU NO AFILIATS: 150 €