NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

CURS ON-LINE (45 HORES)

 

Descripció:  

EN AQUEST CURS ES DONARAN LES EINES TÈORICO-PRÀCTIQUES PER TAL QUE ELS PROFESSORS PUGUIN CONÈIXER LA REALITAT DE LES SEVES AULES, COM TREBALLAR LA INCLUSIÓ,  I COM TRACTAR AQUESTS TIPUS D’INFANTS.
L’AVALUACIÓ D’AQUEST CURS ES FARÀ MITJANÇANT EXERCICIS PRÀCTICS I AMB LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS.


Objectius:

 1. APRENDRE ESTRATÈGIES EDUCATIVES PER PODER PORTAR A TERME AMB INFANTS AMB NEE
 2. CONÈIXER ELS DIFERENTS TIPUS DE DISFUNCIONS
 3. TENIR DIFERENTS RECURSOS PER TREBALLAR LA INCLUSIÓ A  L’AULA

Continguts:

 1. DEFINICIÓ
 2. DISPOSICIÓ A LA REALITAT:
  1. DIMENSIÓ COGNISCITIVA
  2. DIMENSIÓ VALORATIVA
  3. DIMENSIÓ SENTIMENTAL
 3. TIPUS DE DISFUNCIONS:
  1. DISFUNCIÓ ORGÀNICA
  2. DISFUNCIÓ FÍSICA
  3. DISFUNCIÓ PSÍQUICA
  4. TEA (TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA)
  5. HIPERACTIVITAT
 4. RECURSOS PER TREBALLAR AMB AQUESTS INFANTS
 5. EL JOC: UTILITAT I ADAPTACIONS DELS JOCS, TALLERS, SORTIDES...
 6. LA INTEGRACIÓ AL GRUP
 7. ACTITUD I CRITERIS DELS EDUCADORS PER TREBALLAR EN LA DIVERSITAT

 

A qui va dirigit:

AQUELLS PROFESSORS/ES QUE VIUEN DIARIAMENT UNA REALITAT INCLUSIVA EN LES SEVES AULES I QUE VULGUIN ENTENDRE UNA MICA MÉS ALS SEUS ALUMNES.

INTERNIVELLS: INFANTIL-PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA

Professora: Iolanda Monclús Moreno

DATES: Del 16/10/2017 al 20/11/2017 (45 hores)

PREU AFILIATS: 55 €
PREU NO AFILIATS: 80 €