Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre

CURS ON-LINE (100 HORES)

 

Persones destinatàries   Educació infantil-primària-secundària
   
Requisits de certificació   - Participar activament a les activitats que es proposen.
- Entregar tots els treballs, exercicis i treballs finals que s'escaiguin i superar-ne l'avaluació.
- Participar activament als debats, xats i fòrums de Moodle.
- Completar la valoració final del curs i del formador.
   
Descripció   Proposem un curs per tal de reflexionar envers l’aprenentatge i el paper crucial que ocupem els mestres en el procés dels nostres alumnes.

Com a professionals de l’educació tenim al nostre abast un gran ventall de metodologies, recursos, experiències i referents directes que en funció del nostre tarannà apliquem en el dia a dia de l’aula.

Entenent com funciona el cervell i les emocions, podrem decidir quines actuacions i escenaris afavoreixen veritablement l’aprenentatge i el creixement personal dels nostres alumnes.

Recuperar certa perspectiva, copsant que l’aprenentatge no es limita a l’aspecte acadèmic i que els mestres tenim l’oportunitat d’ajudar els nostres alumnes a desenvolupar al màxim les seves possibilitats, respectant profundament el seu procés personal i les seves peculiaritats, i acompanyant-los en la seva vivència.

Una crida a actualitzar-nos i re-definir la pròpia missió com a docent.

-Transferències de la formació-

Objectius de transferència immediata en la pràctica docent

Despertar inquietud i ganes d’innovar.

Concretar les necessitats emergents del grup-classe.

Aplicar alguna (-es) de les aportacions de la neuroeducació.

Potenciar el treball competencial a l’aula.
   
Objectius   Reflexionar sobre els objectius i les finalitats de l’escola.

Conèixer les principals estructures i funcionament del cervell.

Conèixer les principals aportacions de la neurociència en matèria educativa.

Prendre consciència de la importància de les emocions en els processos d’aprenentatge.

Potenciar les habilitats/capacitats emergents tant de l’alumnat com les pròpies com a docent.

Conèixer els trastorns del neurodesenvolupament.

Conèixer les característiques i simptomatologia dels trastons d’aprenentatge

(Dislexia i discalcúlia).

Adequar la resposta educativa al context actual.

Potenciar el treball competencial a l’aula.

Re-definir el compromís personal com a docent.
   
Continguts   Bloc 1. Introducció

Bloc 2. El protagonista: el cervell (I)

Bloc 3. El protagonista: el cervell (II)

Bloc 4. Emociona’t

Bloc 5. Com aprenem?

Bloc 6. Quan alguna cosa falla

Bloc 7. Neuroeducació aplicable a l’aula

Bloc 8. Revisem les competències bàsiques

Bloc 9. Metodologies, tècniques, recursos i escoles inspiradores

Bloc 10. Memòria-projecte personal
   

 

Professor: Laura Ramos Barriuso

DATES: Del 2/10/2017 al 11/12/2017 (100 hores)


PREU AFILIATS: 120 €
PREU NO AFILIATS: 150 €